Tudományos Diákköri Tevékenység

A tudományos diákköri dolgozat a hallgatók egyik első, tudományos igényességgel elkészített munkája, amely jó alapja lehet a BSc/MSc tanulmányoknak, tanszéki munkákba történő bekapcsolódásnak, saját tudományos publikációk készítésének, valamint az esetleges későbbi PhD fokozatszerzésnek is. A követelmény minden esetben a tanszék profiljába illeszkedő kutatási téma választása, ebből dolgozat készítése és előadása az évenként megrendezésre kerülő kari Tudományos Diákköri Konferencia Logisztika szekciójában. A helyezésekért valamint a részvételért járó pénzbeli díjak és különdíjak mellett a legjobb dolgozatok lehetőséget kapnak a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre is. Mindezek mellett az MSc felvételi pontszámítás során többletpontok is járnak az eredményes TDK részvételért. Az egyetemi TDK tevékenységet a http://tdk.bme.hu portál fogja össze, amely a konferenciával kapcsolatos hivatalos teendők intézésére szolgál, itt találhatóak további információk a TDK tevékenységről.

 

Dolgozatok korábbi TDK konferenciákról

Termelési rendszerek logisztikai folyamatainak szimulációja

Tecnomatix Plant Simulation (forrás: http://community.plm.automation.siemens.com/legacyfs/online/wordpress/images/2014/07/Tecnomatix-Plant-Simulation.png)

Az iparvállalatok hatékonyságának növelésének, valamint költségeik csökkentésének egyik legfontosabb eszköze a logisztikai folyamatok optimalizálása. A dolgozat ennek kapcsán vizsgálta a ma használatos modellezőprogramok működési elvét és matematikai alapjait, részletesen összehasonlította a diszkrét esemény vezérelt (DES), valamint az idővezérelt (SD) megoldások közötti különbséget. Bemutatta az ágens alapú modellezésben (ABM) rejlő jövőbeni lehetőségeket, illetve a módszer jelenlegi korlátait. Végül Enterprise Dynamics szoftver segítségével optimalizált egy felépített rendszert és vizsgálta, hogy a bemenő paraméterek változtatására hogyan reagál a modell.

Turóczi Péter, Dr. Kovács Gábor

Kereslet-előrejelzési eljárások összehasonlítása

A dolgozat bemutatta és összehasonlította a leggyakrabban alkalmazott kereslet-előrejelzési eljárásokat, valamint kidolgozott egy módszert az eljárások gyógyszeripari vállalatnál történő alkalmazására.

Asztalos Viktor, Bakos András

A délkelet-európai országok adriai kikötőinek jövőbeli lehetőségei a térség konténerforgalma szempontjából

Trieszt kikötője (forrás: http://www.adriaports.com/sites/default/files/field/image/12DICEMBRE-DSC_5926%20-%20Copia.jpg)

Jelenleg Trieszt és Koper a két egyik legjelentősebb kikötő, nemcsak nagy kapacitásuk, de a hozzá kapcsolódó vasúti és közúti infrastruktúra fejlettsége miatt is. Egyetlen hátrányuk, hogy északon helyezkednek el, emiatt az oda vezető hajóút meglehetősen időigényes. Viszont több kisebb kikötő is található a keleti parton, amelyek elhelyezkedése jóval délebben van. A kutatás célja egy olyan kikötő azonosítása volt, amely adottságaiból és multimodális kapcsolataiból fakadóan az elkövetkező 5-10 évben képes lehet a térség egyik meghatározó konténerrakodó szereplőjévé válni.

Fejes Norbert, Dr. Kovács Gábor

Áruszállítás Budapest villamos és HÉV hálózatán

A dolgozat a budapesti kötöttpályás közlekedés teherszállítási lehetőségeit vizsgálta mind szervezési, mind műszaki szempontból. Ismertette a budapesti áruterítés problémáit és az ahhoz kapcsolódó környezeti terheléseket. Bemutatott egy saját felmérésen alapuló műszaki és üzemeltetési megoldást is a belváros egy kiemelt területére, ezt pedig kiegészítette két lehetséges áru eljutási folyamattal a beszállítótól az igénypontig. Ehhez kapcsolódóan meghatározta a szükséges szállítási igényeket, a járművek és hálózatok alternatíváit, a szükséges üzembiztonsági feltételeket és az iparvágányigényt. Vizsgálta a koncepció megvalósításához szükséges beruházási és üzemeltetési költségeket, valamint a lehetséges megtérülési időt.

Mázik Dávid, Dr. Bóna Krisztián

Folyamatok mérése és elemzése iPad-en

Logisztikai folyamatok mérése és elemzése mindig egy időigényes értékteremtő folyamat. A dolgozatban egy olyan applikáció fejlesztésére került sor, amellyel elvégezhető a mérés, a próba mérések utáni módosítások, elemzések, valamint az eredményeket tartalmazó fájlok megosztása is. Így gyakorlatilag a teljes mérési feladat teljesíthető az alkalmazott mobil eszköz segítségével. Tehát minden automatikusan dokumentált, e mellett az eredmények a mérést végző rendelkezésére állnak strukturált digitális formában, amely alapul szolgálhat további kimutatásokhoz, elemzésekhez.

Révész János, Dr. Bóna Krisztián

Kísérleti vezetőnélküli targonca modell neurális hálózat alapú navigációjának fejlesztése

NXT forklift, Wim Daniels (forrás: https://vimeo.com/83485864)

A dolgozat a vezetőnélküli targoncás rendszerek egyik fontos funkciójára az egységrakomány felvételre ad megoldást. A megvalósított rendszer neurális hálózatos, betanítás alapú rendszert jelent, a vezetőnélküli targonca modellje pedig egy Lego Mindstorms építőkészletből felépített mobil roboton került megvalósításra. A navigálás egy Omron F210 típusú képérzékelőből nyert koordináták segítségével történik, a kommunikációra és az adatok elemzésére pedig Matlab környezetben került sor.

Rácz-Szabó András, Dr. Bohács Gábor

Módszertan kidolgozása bevásárlóközpontok logisztikai szempontú átvilágítására

A városi áruszállítás számtalan probléma forrása (dugók, környezet- és zajszennyezés, utak károsítása), amelyre hatékony megoldást egy közös city logisztikai rendszer jelentené. Ennek keretében az árukat a város szélén elhelyezett konszolidációs központokba szállítanák, onnan pedig összehangoltan kerülnének továbbításra környezetbarát járművek segítségével. Budapestnek különösen jó adottságai vannak: a villamoshálózaton vagy akár a Dunán keresztül is megoldhatóak lennének a teherszállítások.

Azonban a bevásárlóközpontok logisztikai működését, áruforgalmát illetően kevés a rendelkezésre álló adat, ezért a közös rendszer kialakítása előtt szükség van egy módszertan kidolgozására, amellyel bármely pláza logisztikai jellemzői megismerhetőek. Jelen dolgozatunkban ennek a módszertannak az elkészítése, részei, valamint a belőle levonható következtetések kerültek bemutatásra.

Sárdi Dávid Lajos és Mészáros Bálint, Dr. Bóna Krisztián

Keresletelőrejelzés mesterséges intelligenciával

A dolgozatban feltárásra kerül a neurális hálók működésének háttere, ezáltal bemutatja a különböző struktúrával rendelkező mesterséges intelligenciák tulajdonságait és az ezekhez köthető algoritmusok koncepcióit. A részletes háttérfeltárást követően további cél a neurális hálók előrejelzési alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint a paraméterek modellre gyakorolt hatásainak kísérleti úton történő feltárása. A tesztek lefolytatását és elemzését követően cél a mesterséges intelligencián alapuló modellek hatékonyságának összevetése, az általánosan használt ökonometriai alapokon nyugvó előrejelzési eszközökkel való összehasonlítás és az összehasonlítás eredményeinek elemzése.

Tóth Gergő, Dr. Bóna Krisztián

Intralogisztikai rendszerek megfigyelésének támogatása drónokkal

Rendszer működésének vázlata

Alapos körültekintést követően a legnagyobb lehetősége a drónoknak az intralogisztikai rendszerek mintavételes megfigyelésében rejlik, hiszen ez az a terület, ahol a drónokkal szemben a legkevesebb követelményt támasztjuk, csupán az irányíthatóság és vezérelhetőség a szempont. A dolgozat egy ilyen mintarendszer kiépítésére fókuszál, melyben automatikusan zajlana az üzemben, üzemrészben dolgozó operátorok, eszközök, gépek, berendezések megfigyelése. A logisztikában ezen a mintavételezésen alapuló megfigyelést más néven mintavételes munkanapfelvételnek hívják, és a dolgozat ennek automatizálásával foglalkozik drónok segítségével.

Juhász Roland és Mészáros Bálint, Dr. Bóna Krisztián

Alkalmazás fejlesztése különböző cikkelemek raktári tárolótéren történő optimális elhelyezéséhez

A tárolótéri áruelrendezés kiemelt fontosságú a raktári folyamatok tervezése során, hiszen az áruelrendezésből származó anyagmozgatási relációk teljesítményigénye alapvetően határozza meg az operációval kapcsolatos költségeket. A korszerű optimumkeresési eljárások fejlődésével lehetőség nyílik a tervezés során az eltérő tulajdonságokkal rendelkező cikkelemekhez – különböző szempontok figyelembevételével – rendelt tárolótéri lokációk meghatározására. E probléma megoldásához – a kutatás során – kifejlesztésre került egy MS Excel VBA környezetben elkészített alkalmazás.

Fésüs Norbert, Kardos Ádám

 

Lehetséges témakörök

Az alábbi szakterületeken várjuk a jelentkezőket kutatási feladatok elvégzésére és TDK dolgozatok írására:

 • Építő- és anyagmozgató gépek szakterület (Dr. Bohács Gábor)
  • Építőgépek
  • Anyagmozgatógépek
  • Raktártechnika
  • Rakodástechnika
 • Logisztikai folyamatok szakterület (Dr. Bóna Krisztián)
  • Építési logisztika
  • Termelési logisztika
  • Raktári folyamatok
  • Ellátási hálózatok és áruszállítási rendszerek
 • Logisztikai informatika szakterület (Lénárt Balázs)
  • Építési informatika
  • Termelési informatika
  • Raktári informatika
  • Áruszállítási informatika
 • Ellátási lánc menedzsment szakterület (Dr. Kovács Gábor)
  • Építési logisztika
  • Termelés menedzsment
  • Beszerzés és készletezés menedzsment
  • Ellátási hálózatok és áruszállítási rendszerek

 Érdeklődés esetén kérjük, keressék fel az egyes témákat gondozó munkacsoportok vezetőit.

 Információ a TDK-ról és korábbi évek dolgozatai az alábbi címen érhetőek el:

http://tdk.bme.hu/KSK