2018-as TDK ütemtervének főbb állomásai

2018. szeptember 28. (péntek) 16:00-ig az alábbi feladatokat kell elvégezni:
 • online regisztráció ezen az oldalon a "regisztráció" gombra kattintva
 • TDK dolgozat előzetes egyoldalas tartalmi összefoglalójának beküldése
2018. október 26. (péntek) 16:00-ig:
 • elkészült TDK dolgozat feltöltése (formai követelmények: OTDK felhívása alapján
 • TDK dolgozat végleges egyoldalas tartalmi összefoglalójának feltöltése
 • nyomtatott példány leadása a konzulensnek
2018. november 14. (szerda) 8:30
 • TDK szekció előadások kezdete
További információk a TDK hivatalos ütemtervében találhatók.
 

Tudományos Diákköri Tevékenység
 
A tudományos diákköri dolgozat a hallgatók egyik első, tudományos igényességgel elkészített munkája, amely jó alapja lehet a BSc/MSc tanulmányoknak, tanszéki munkákba történő bekapcsolódásnak, saját tudományos publikációk készítésének, valamint az esetleges későbbi PhD fokozatszerzésnek is. A követelmény minden esetben a tanszék profiljába illeszkedő kutatási téma választása, ebből dolgozat készítése és előadása az évenként megrendezésre kerülő kari Tudományos Diákköri Konferencia Logisztika szekciójában. A helyezésekért valamint a részvételért járó pénzbeli díjak és különdíjak mellett a legjobb dolgozatok lehetőséget kapnak a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre is. Mindezek mellett az MSc felvételi pontszámítás során többletpontok is járnak az eredményes TDK részvételért. Az egyetemi TDK tevékenységet a http://tdk.bme.hu portál fogja össze, amely a konferenciával kapcsolatos hivatalos teendők intézésére szolgál, itt találhatóak további információk a TDK tevékenységről.

Az alábbi szakterületeken várjuk a jelentkezőket kutatási feladatok elvégzésére és TDK dolgozatok írására:

 • Építő- és anyagmozgató gépek szakterület (Dr. Bohács Gábor)
  • Építőgépek
  • Anyagmozgatógépek
  • Raktártechnika
  • Rakodástechnika
 • Logisztikai folyamatok szakterület (Dr. Bóna Krisztián)
  • Építési logisztika
  • Termelési logisztika
  • Raktári folyamatok
  • Ellátási hálózatok és áruszállítási rendszerek
 • Logisztikai informatika szakterület (Lénárt Balázs)
  • Építési informatika
  • Termelési informatika
  • Raktári informatika
  • Áruszállítási informatika
 • Ellátási lánc menedzsment szakterület (Dr. Kovács Gábor)
  • Építési logisztika
  • Termelés menedzsment
  • Beszerzés és készletezés menedzsment
  • Ellátási hálózatok és áruszállítási rendszerek

 Érdeklődés esetén kérjük, keressék fel az egyes témákat gondozó munkacsoportok vezetőit.

 Információ a TDK-ról és korábbi évek dolgozatai az alábbi címen érhetőek el:

http://tdk.bme.hu/KSK