A Tanszék bekapcsolódása a doktori képzésbe

A Tanszék PhD képzéssel kapcsolatos tevékenysége a Kandó Kálmán Doktori Iskola keretein belül zajlik. A doktori iskola adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján.

A Tanszék a Doktori Iskolán belül elsősorban az alábbi főbb tématerületeken oktat doktori tantárgyakat, valamint gondoz doktori témákat:

 • Építő- és anyagmozgató gépek
 • Logisztikai folyamatok
 • Logisztikai informatika
 • Ellátási lánc menedzsment 

A Tanszék által gondozott doktori tantárgyak

Természettudományi alapismeretek (Alaptárgyak)

A tantárgyak célja magas szintű ismereteket nyújtani a modern rendszerelmélet, informatika, operációkutatás, rendszeroptimálás, szimuláció, intelligens rendszerek témakörökben.

 • Képfeldolgozás
 • Logisztikai informatika
 • Szimulációs rendszerek és szoftverek
 • Operációkutatás a logisztikában

Szakmai alapozás (Szaktárgyak)

A tantárgyak célja a logisztika és a gépészet (építő- és anyagmozgató gépek) tudományának szerves ötvöződését figyelembe véve magas szintű szakmai ismereteket nyújtani a logisztikai folyamatok/rendszerek, illetve az ezeket lebonyolító/támogató eszközök elméleti, tervezési, vizsgálati, modellezési problémáiról.

 • Anyagmozgató rendszerek automatizálása
 • Anyagmozgatógépek tervezése és vizsgálata
 • A kereslettervezés korszerű módszerei
 • A készlettervezés korszerű módszerei
 • Biometrikai személyazonosítás számítógépes rendszerekben
 • Csomagolástechnika
 • Építőgépek üzeme
 • Logisztikai rendszerek
 • Robotok vizsgálata
 • Szállítási logisztika
 • Vállalati logisztika

Folyamatban lévő PhD kutatások

Bakos András: A városi áruszállítás fejlesztése city logisztikai megoldások segítségével
Témavezető: Dr. Bóna Krisztián

Gáspár Dániel: Termelési rendszereket kiszolgáló logisztikai folyamatok hatékonyságának növelése, az irányító-berendezések intelligencia szintjének növelésével                                                                 
Témavezető: Dr. Bohács Gábor

Gyimesi András (CV): Építési folyamatok logisztikai elvű elemzése
Témavezető: Dr. Bohács Gábor

Lénárt Balázs: Üzleti Intelligencia megoldások logisztikai célú alkalmazásának továbbfejlesztése korszerű optimumkeresési eljárások, MI (Mesterséges Intelligencia) integrálásával   
Témavezető: Dr. Bóna Krisztián       

Mesterné Monostori JuditEllátási láncok robusztusság-szempontú elemzése, (újra)tervezése és működtetése
Témavezető: Dr. Kádár Botond

Rinkács Angéla: Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs kapcsolatának elemzése és fejlesztése a logisztikai jellemzők javítása érdekében
Témavezető: Dr. Bohács Gábor

Rózsa Zoltán: Intelligens távérzékelési és modellezési módszerek alkalmazhatósága az építésgépesítésben
Témavezető: Dr. Szirányi Tamás

Meghirdetett PhD témák

Járműlátás Laboratórium gondozásában meghirdetett Phd témák:

Az automatikus gépi látás és autonóm helyzetértékelés megjelenése a járművek területén új alkalmazásokat tesz lehetővé. Az ehhez szükséges eszközök fejlődése folyamatosan újabb kihívásokat jelent a járműtervezés, közlekedés-irányítás, a térbeli tájékozódás és anyagmozgatás területén. A témákat az alábbi link-en érheti el.

Érzékelés a szenzorok életében-innovatív megoldások egy új világban

PhD doktori értekezések

Dr. Bohács Gábor (CV): Az intelligens gyártás anyagmozgató- és logisztikai rendszereiben alkalmazott vonalkódos azonosítók sérülése során elveszett információtartalom helyreállításának lehetősége, 2005.
http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Kozlekedesmernoki_Kar/2005/Bohacs_Gabor/ertekezes.PDF

Dr. Bóna Krisztián: Készletezési rendszerek és folyamatok korszerű optimalizálási módszerei, eljárásai, 2007.
http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Kozlekedesmernoki_Kar/2007/Bona_Krisztian/ertekezes.pdf

 Dr. Kovács Gábor: Elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszermodellje, 2012.
 http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Kozlekedesmernoki_es_Jarmumernoki_Kar/2012/Kovacs_Gabor/ertekezes.pdf

Fkád