Logisztikai mérnök

Az alapképzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik képesek a vállalati logisztikai rendszerek, valamit az áruszállítási rendszerek hatékony működtetésére és irányítására, valamint ezek eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására. Emellett ismerik a korszerű ellátási-elosztási láncok és beszállítói hálózatok működési, üzemeltetési és szervezési alapelveit, valamint az ezeket támogató szállításirányítási munkafolyamatokat. Mindehhez szorosan kapcsolódik a logisztikai irányítási és informatikai rendszerekkel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása is. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusának (MSc) megkezdésére.

Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első négy félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel, valamint a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. Az alapszak jellemzője, hogy az ötödik félévtől az összes hallgató egy, a logisztikai mérnöki szakma minden specifikus szakterületére kiterjedő specializációt hallgat végig, amely előkészíti az MSc képzésen választható specializációkat, illetve azon hallgatók esetében, akik a BSc képzés után nem folytatják a tanulmányaikat, a logisztikai üzemmérnöki munkát.

További információk a tantervről a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar honlapján. 

 

Járműmérnök

Az alapképzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti, vasúti-, vízi- és légi járművek, építő- és anyagmozgatógépek üzemeltetésére. Tervezésükkel, fejlesztésükkel, gyártásukkal és javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására törekednek. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusának (MSc) megkezdésére.

Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első három félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel és a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. A negyedik félévtől a választott specializációk szerint változik a képzés.

További információk a tantervről a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar honlapján.