Tanszékünk legfontosabb alaptevékenysége az oktatás. Alapvető célunk tehát a mindenkor érvényes, legfrissebb és legkorszerűbb ismeretek átadása, legyen az akár alapképzés, akár mesterképzés, akár posztgraduális formában történő oktatási tevékenység. Tanszékünk fél évszázados története során felépített hagyományainak, illetve mestereinek a tisztelete, az általuk létrehozott értékeknek a megőrzése és további fejlesztése meghatározza a gondolkodásmódunk az oktatás területén is. Az iskolarendszerű képzés mellett tanszékünk zárt (adott vállalatra testreszabott) és nyílt (bármely vállalat számára nyitott) tréning rendszerű oktatást is vállal. Mivel tanszékünk oktatói a gyakorlatban is praktizáló szakemberek, így az oktatásba és képzéseinkbe be tudjuk csatornázni azokat az ismereteket és problémákat, amelyekkel a gyakorló logisztikai mérnökök, illetve az anyagmozgatással, építésgépesítéssel, automatizálással foglalkozó járműmérnökök nap, mint nap találkoznak. Egyúttal mivel másik fontos alaptevékenységünk a kutatás, így a legkorszerűbb logisztikai és építésgépesítési technikai, technológiai megoldások, kutatások részeseként olyan fejlesztések eredményeit is integráljuk a tananyagainkba, amelyekkel a hallgatók jelenleg Magyarországon kevés felsőfokú oktatási intézményben találkozhatnak. Ez a több pillérre épülő összetett gondolkodásmód, illetve az oktatási területek folyamatos fejlesztése képezik tanszékünk értékeit.

Az iskolarendszerű képzésben oktatott tárgyaink döntő többsége a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara oktatási tevékenységének szerves része. Egy kisebb, de szintén fontos részt képviselnek azok a tantárgyak, amelyeket a BME más karainak képzéseibe oktatunk be. Hallgatóinkat az egész évfolyamos BSc-s és MSc-s tárgyainkon kívül főként szakirányos, elmélyítő szakmai órákon, illetve a posztgraduális képzések óráin oktatjuk.

Ezeken lehetőség nyílik megismerni a logisztikai és építésgépesítési mérnöki szakterület szépségeit, egyúttal egymásra találhat az oktató és a tehetséges hallgató, vagyis „mester és tanítványa”, amelynek eredménye lehet a tudományos diákköri (TDK) munka, illetve később a BSc képzésben a szakdolgozat, az MSc képzésben a diplomaterv feladat, esetleg még tovább lépve a PhD képzésben a doktori munka.

A hatékony ismeret átadás, a tehetségek megtalálása, illetve a hallgatók szakmai útirány keresésének megkönnyítése jegyében fontosnak tartjuk a partneri kapcsolat kialakulását a hallgatók és az oktatók között. Ennek megteremtése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanórák alatt és mellett olyan oldott és inspiratív légkör alakulhasson ki, amelyben a hallgatók és oktatók közötti aktív kommunikáció és véleményformálás megvalósítható.  

Oktatásunk további fontos eleme, tanszékünk külsős vállalati partnereinek az oktatási tevékenységbe való folyamatos bevonása az órarendi órák keretei között, illetve üzemlátogatások során. Ennek a kooperációnak egyik kiemelkedő példája, hogy tanszékünk az elmúlt évben a LEGO-val olyan választható tantárgyat indított, amelyet a külsős partner tölthetett fel tartalommal és tehette ezzel érdekessé a félévet a jelentkező hallgatók számára. Tanszékünk a jövőben több ehhez hasonló tantárgy elindítását tervezi.