BSc tárgyak

3. félév

Logisztikai adatbázis rendszerek

Lénárt Balázs

Bemutatjuk a fizikai folyamatok és az információáramlás kapcsolatát, az informatika szerepét a logisztikában. Bevezetjük az adatbázis fogalmát, megnézzük, hogy a felhasználók miként tudnak vele kommunikálni. A laborok során megtanuljuk, hogy miként tudunk rövid SQL nyelvben írt utasítások segítségével adatok lekérni egy központi szerverről.

További infók

Oktatók: Lénárt Balázs
Tárgykód: KOALA340
Óraszám: 2 EA | 0 GY | 2 L
Kötelező előtanulmány: Programozás
Tantárgyi adatlap: letöltés

Csomagolástechnika

Dr. Kovács Gábor

Bevezetjük a Csomagolástechnika alapjait, definiáljuk a felmerülő főbb feladatokat, megnézzük a használható csomagolóanyagokat és az azokból összeállítható eszközöket. Önálló munka keretében szállítási csomagolást képezünk, így megértjük a felmerülő feladatokat és kötöttségeket. Megtanuljuk a verziókban gondolkodást, és a szállítási csomagolás összehasonlításos minősítését.

További infók

Oktatók: Dr. Kovács Gábor, Bakos András
Tárgykód: KOKUA620
Óraszám: 1 EA | 1 GY | 0 L
Kötelező előtanulmány:
Tantárgyi adatlap: letöltés

4. félév

Logisztikai információs rendszerek

Lénárt Balázs

A tárgy során az elektronikus kereskedelem folyamataiba nyerhetünk betekintést, mi történik például egy rendelés leadása esetén. Megnézzük az üzenetváltások és titkosítások elméleti hátterét, valamint beszélünk az internetes protokollokról, ERP rendszerekről is. A laborok során bemutatásra kerül egy ügyviteli rendszer, amelyben például árajánlattal és számlázással kapcsolatos feladatokat kell majd végrehajtani.

További infók

Oktatók: Dr. Kovács Gábor, Lénárt Balázs
Tárgykód: KOALA333
Óraszám: 2 EA | 0 GY | 2 L
Kötelező előtanulmány: Logisztikai adatbázis rendszerek
Tantárgyi adatlap: letöltés

Logisztikai identifikációs rendszerek

Dr. Rózsa Zoltán

A félév első fele képfeldolgozás és a biometrikus azonosítás elméleti alapjairól és ezek ipari alkalmazásairól szól. A félév második felében a vonalkódos azonosító rendszerek felépítése kerülnek bemutatásra, majd pedig GS1 szabványos és nem szabványos azonosítókat, adathordozókat és ezekre épülő ellátási folyamatoptimalizáló IoT megoldásokat ismerünk meg.

További infók

Oktatók: Dr. Bohács Gábor, Dr. Rózsa Zoltán, Gazdag Sándor
Tárgykód: KOALA330
Óraszám: 2 EA | 1 GY | 2 L
Kötelező előtanulmány: Elektrotechnika – elektronika
Tantárgyi adatlap: letöltés

Szállítási logisztika

Dr. Kovács Gábor

Megértjük a szállítási logisztika feladatait, a szállítási hálózatok működését, a különböző áruszállítási alágazatok alkalmazhatóságát. Ennek kapcsán fontos szempont a rakodás- és rögzítéstechnikai szempontok megtárgyalása. Önálló munka keretében a szállítási csomagolási feladat folytatásaként rakodóhelyi folyamatokat tervezünk.

További infók

Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Dr. Kovács Gábor, Dr. Sztrapkovics Balázs, Bakos András
Tárgykód: KOALA332
Óraszám: 3 EA | 1 GY | 1 L
Kötelező előtanulmány: Közlekedésföldrajz, Csomagolástechnika
Tantárgyi adatlap: letöltés

Üzemszervezéstan alapjai

Dr. Bóna Krisztián

A félév során megtanuljuk az üzemszervezéssel kapcsolatos alapfogalmakat, például mit is jelent az, ha munkarendről beszélünk. Folyamatainkat ábrázolni fogjuk az EPC nyelv segítségével. Megnézzük miként lehet a mozdulatok szintjén vizsgálódni, a norma értékeket kiszámítani. Végül betekintést nyerünk a gépek üzemen belüli elhelyezésének kérdéskörébe.

További infók

Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Bertalan Marcell, Molnár-Major Petra
Tárgykód: KOALA196
Óraszám: 2 EA | 1 GY | 0 L
Kötelező előtanulmány:
Tantárgyi adatlap: letöltés

5. félév

Statisztikai elemzések a logisztikában

Dr. Sárdi Dávid Lajos

Megismerjük a statisztika alapfogalmait és módszereit, valamint megtanuljuk, hogy milyen statisztikai elemzések révén kaphatunk valós képet a vizsgált logisztikai folyamatokról. A laborokon megismerjük a statisztikai elemzések számítógépes megvalósítási módszereit, önálló feladatokon keresztül pedig gyakoroljuk is azokat.

További infók

Oktatók: Dr. Sárdi Dávid Lajos
Tárgykód: KOALA617
Óraszám: 2 EA | 2 GY | 1 L
Kötelező előtanulmány: Matematika A3k
Tantárgyi adatlap: letöltés

Bevezetés a lean szemléletbe

Dr. Sztrapkovics Balázs

Megismerjük a lean történelmét, valamint a lean 5 alapelvét, és a lean menedzsment alapvető fogalmait. A félév során gyakorlati példákon keresztül bemutatásra kerülnek a folyamatok feltárásakor, elemzésekor használható lean eszközök. Bemutatjuk a lean veszteségeket, azok csoportosítását, és gyakorlati megjelenési formáikat, valamint átvesszük az értékáramelemzés lépéseit. A félév során egy önálló munka keretében a hallgatók terveznek és nivellálnak egy komplett járműgyártósort, valamint megtervezik annak anyagutánpótlását.

További infók
Oktatók: Dr. Sztrapkovics Balázs, Molnár-Major Petra
Tárgykód: KOALA609
Óraszám: 1 EA | 2 GY | 0 L
Kötelező előtanulmány: Üzemszervezéstan alapjai, Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan
Tantárgyi adatlap: letöltés

Anyagmozgató gépek és eszközök

Dr. Rózsa Zoltán

Megismerjük a leggyakrabban alkalmazott anyagmozgató gépeket, eszközöket és ezek működését. A félév első felében a szakaszos üzemű anyagmozgató gépek, például daruk, targoncák kerülnek bemutatásra. A félév második fele a folyamatos üzemű anyagmozgató gépekről (szállítószalag, serleges elevátor, stb.) szól.

További infók
Oktatók: Dr. Bohács Gábor, Dr. Rózsa Zoltán, Kiss Ádám Szabolcs
Tárgykód: KOALA336
Óraszám: 2 EA | 1 GY | 1 L
Kötelező előtanulmány: Mechanika 1
Tantárgyi adatlap: letöltés

Termelési logisztika

Dr. Bóna Krisztián

A késztermék struktúrák megismerésével kezdjük a félévet, majd bevezetjük az átfutási idő fogalmát. Sorra vesszük a termeléstervezési folyamat különböző szintjein végrehajtható módszereket, többek között érintjük az aggregált termeléstervezés, a termelési vezérprogram és a termelésütemezés témaköreit is. A félév végi laborok során pedig belekóstolunk a modellezés és a szimulációk világába.

További infók

Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Bertalan Marcell, Molnár-Major Petra
Tárgykód: KOALA327
Óraszám: 2 EA | 1 GY | 1 L
Kötelező előtanulmány: Üzemszervezéstan alapjai
Tantárgyi adatlap: letöltés

Ellátási-elosztási rendszerek

Dr. Bóna Krisztián

Kategorizáljuk és ez alapján megvizsgáljuk a termékek lehetséges beszerzési formáit. Beszélni fogunk azokról a döntési, minősítési módszerekről, melyek segítségünkre lehetnek a beszállítók kiválasztásában. A félév második felében pedig a keresletek előrejelzésére és a különböző készletmodellek bemutatására fektetjük a hangsúlyt.

További infók

Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Dr. Sárdi Dávid, Bertalan Marcell
Tárgykód: KOALA335
Óraszám: 2 EA | 1 GY | 1 L
Kötelező előtanulmány: Logisztikai menedzsment
Tantárgyi adatlap: letöltés

6. félév

Operációkutatás és döntéstámogatás

Dr. Sárdi Dávid Lajos

Megismerjük az operációkutatási alapmódszereket és modelleket, tanulunk gráfokról és döntéselméletről. Megismerjük a logisztikai modellalkotás alapjait, a különböző operációkutatási feladatok gyakorlati megoldását. A laborokon megismerjük a számítógépes modellezési lehetőségeket és több programban is megtanuljuk az operációkutatási problémák megoldásának menetét.

További infók

Oktatók: Dr. Sárdi Dávid Lajos, Virág Fausztin Asztrik
Tárgykód: KOALA339
Óraszám: 2 EA | 2 GY | 2 L
Kötelező előtanulmány: Matematika A3k
Tantárgyi adatlap: letöltés

Anyagmozgatási és raktározási folyamatok

Dr. Bóna Krisztián

A tárgy első felében az anyagmozgató rendszerek összetevőire, valamint a kapcsolódó folyamatok jellemzőinek meghatározására fókuszálunk. Mérési módszereket tanulunk, kiszámítjuk a rendszerek teljesítőképességét és megbízhatóságát. A félév végén a raktározási rendszerek és folyamatok kerülnek előtérbe, többek között szó lesz a különböző állványtípusokról, hagyományos és magasraktári rendszerekről, komissiózási eljárásokról is.

További infók
Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Bertalan Marcell, Molnár-Major Petra
Tárgykód: KOALA338
Óraszám: 2 EA | 1 GY | 1 L
Kötelező előtanulmány: Ellátási-elosztási rendszerek, Anyagmozgató gépek és eszközök
Tantárgyi adatlap: letöltés

Logisztikai rendszerek automatizálása

Dr. Rózsa Zoltán

A tárgy előadásainak keretében többek között megismerjük az automatizált rendszerekben használt irányítási elveket, az anyagmozgató rendszerekben alkalmazott szenzorikai és mozgásvégrehajtó elemeket, PLC-ket és felépítésüket. A laborgyakorlatokon ezen vezérlők programozásába nyerünk betekintést.

További infók
Oktatók: Dr. Rózsa Zoltán, Gazdag Sándor, Golarits Marcell
Tárgykód: KOALA341
Óraszám: 2 EA | 0 GY | 2 L
Kötelező előtanulmány: Elektrotechnika-elektronika
Tantárgyi adatlap: letöltés

Logisztikai projektirányítás

Bakos András

Az életünk valójában projektek sokasága és sikerességünket tekintve nagyon sok múlik azon, hogy ezeket a projekteket hogyan menedzseljük. A logisztikai projektek során legtöbbször nem egyedül, hanem egy teljes csapattal szükséges a kitűzött célokat elérni. A projektirányítás módszertanának tárháza rendkívül széles, de a gyakorlatban történő alkalmazásában rejlenek az igazi kihívások. A tantárgy keretein belül nem csak az elméleti ismeretek elsajátítására, hanem gyakorlati tapasztalatok szerzésére is lehetőség nyílik a teljes félévet átívelő egyedi, jellemzően 2-4 fős, csoportos projektmunka során.

További infók

Oktatók: Kiss Ádám Szabolcs
Tárgykód: KOALA328
Óraszám: 1 EA | 4 GY | 0 L
Kötelező előtanulmány: Termelési logisztika, Szállítási logisztika, Ellátási-elosztási rendszerek
Tantárgyi adatlap: letöltés

Szakmai gyakorlat

Dr. Sztrapkovics Balázs

A szakmai gyakorlat során a vállalati gyakorlatban tapasztaljuk meg a logisztikai rendszerek és folyamatok működését. A gyakorlat során önállóan feltárjuk egy logisztikai rendszer működését és folyamatait.

További infók

A Szakdolgozat c. tárgy és a záróvizsgára bocsátás feltétele a 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

7. félév

Logisztikai projekt

Bakos András

A szakdolgozathoz szükséges adatok és információk megszerzése ipari környezetben, ezek összegyűjtése és koherens formába öntése, mindezt az elvárt formában és a megadott időkeretek között: ezeket mind meg kell tanulnunk és a gyakorlatban tesztelnünk, a félév során ezzel önálló munkaként foglalkozunk.

További infók

Oktatók: Bakos András
Tárgykód: KOALA329
Óraszám: 0 EA | 11 GY | 0 L
Kötelező előtanulmány: Logisztikai projektirányítás, Logisztikai rendszerek automatizálása, Anyagmozgatási és raktározási folyamatok
Tantárgyi adatlap: letöltés

Szakdolgozat

Bakos András

Egy választott logisztikai téma kidolgozása keretében megmutatjuk, hogy tudjuk alkalmazni a képzés során tanult információkat. Feltárjuk a jelenlegi helyzetet kvantitatív alapon, majd a problémák megismerése és priorizálása után koncepcionálisan kidolgozunk egy vagy több fejlesztési javaslatot, és az elvárt hatásait taglaljuk.

További infók

Felvételének általános feltétele: A mintatanterv első 4 félévben szereplő valamennyi kötelező tantárgy teljesítése, kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 170 kredit, ezen belül a specializációs tantárgyakból minimum 30 kredit összegyűjtése, és a 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

Tanterv