MSc tárgyak

1. félév

Lean menedzsment

Dr. Sztrapkovics Balázs

A gyártási tervezéshez és optimalizáláshoz szükséges komplex lean eszközök megismerése mellett a félév során megismerjük a lean egyéb szektorokban (pl. irodai folyamatok) való alkalmazását is. Ismertetésre kerülnek selejtarány csökkentésre irányuló módszertanok és ergonómiai alapismeretek. A félév során egy gyártócsarnok zöldmezős tervezését kell elvégezni, annak folyamatait a tanult eszközökkel fejleszteni.

További infók
Oktatók: Dr. Sztrapkovics Balázs, Molnár-Major Petra Tárgykód: KOALM322 Óraszám: 2 EA | 1 GY | 0 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Extralogisztikai rendszerek tervezése

Dr. Kovács Gábor

Megvitatjuk a logisztikai hálózatok stratégiai tervezési kérdéseit, ezen belül a szállítási probléma és a telephelytervezés kerül terítékre. Önálló munka keretében tervezünk logisztikai hálózatot, ebben nem érintve a napi rutin feladatokat, a hálózat struktúrájának és nagyvonalú működésének kidolgozása a cél.

További infók
Oktatók: Dr. Kovács Gábor, Bakos András Tárgykód: KOALM337 Óraszám: 2 EA | 1 GY | 0 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Logisztikai információs rendszerek tervezése

Dr. Kovács Gábor

Megnézzük, hogy a beszerzési, értékesítési, gyártási és minőségbiztosítási folyamatok miként valósulnak meg a logisztikai információs rendszerekben. Szót ejtünk az adatbázisokról, azok felépítéséről, kezeléséről, ERP rendszerekkel történő kapcsolatukról.

További infók
Oktatók: Dr. Kovács Gábor, Lénárt Balázs Tárgykód: KOALM321 Óraszám: 2 EA | 0 GY | 2 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

2. félév

Szoftverek a logisztikai tervezésben

Dr. Sztrapkovics Balázs

Megismerjük 2D és 3D rajzoló szoftverek használatát és elsajátítjuk készségszintű használatukat, valamint ezen rajzoló szoftverek segítségével elvégezzük egy tárolótér 2D és 3D részletes kiviteli terveit. A félév során ezen felül megismerkedünk két programozási nyelvvel, valamint egy készletoptimalizálás során alkalmazható szoftverrel.

További infók
Oktatók: Dr. Sztrapkovics Balázs, Bertalan Marcell Tárgykód: KOALM336 Óraszám: 0 EA | 0 GY | 2 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Folyamattervezés

Dr. Kovács Gábor

A folyamattervezési szemléletmód és a standard folyamattervezési módszertanok alapjainak átadása a cél. Fontos cél az EPC és BPMN leíró nyelvek haladó szintű használata. Önálló feladat keretében mindkettő standard nyelv segítségével elkészítendő egy folyamatterv, ill. annak As-Is és To-Be állapota.

További infók
Oktatók: Dr. Kovács Gábor, Bakos András Tárgykód: KOALM331 Óraszám: 2 EA | 1 GY | 0 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Szimulációs tervezés

Bakos András

Megismerjük a szimuláció matematikai alapjait, a különböző statisztikai eloszlások fajtáit. Tömegkiszolgálási modelleket állítunk fel logisztikai tervezési kérdések megválaszolására. A szimulációs projektek jellemző menetét, a szimulációs modellek fajtáit is megismerjük. Szimulációs környezetben is megvalósítunk logisztikai rendszermodelleket, önálló munka keretében.

További infók
Oktatók: Bakos András, Bertalan Marcell Tárgykód: KOALM335 Óraszám: 1 EA | 1 GY | 1 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Kereslet és készlettervezés

Dr. Bóna Krisztián

Megtanuljuk a kereslettervezés folyamatát és a legfontosabb módszereit, valamint a készlettervezés módszereit. Megismerkedünk a legfontosabb költség és megbízhatóság alapú készletmodellekkel. Laborok keretei közt megtanuljuk a kereslettervezési módszerek és a készletmodellek számítógépes implementálását, önálló feladat keretein belül pedig gyakoroljuk is azokat.

További infók
Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Dr. Sárdi Dávid Tárgykód: KOALM328 Óraszám: 2 EA | 1 GY | 1 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Vállalati logisztikai projekt 1

Bakos András

Megismerkedünk – egyénileg vagy csoportosan – egy általunk választott logisztikai témával. Irodalomkutatást végzünk, hogy megtudjuk, hol áll a tudomány és technika jelenlegi állása ebben a témában, majd gap analysist hajtunk végre a lehetséges jövőbeni fejlesztések feltérképezésére. Kijelöljük a saját szerepünket a továbbiakra (VLP 2) nézve.

További infók
Oktatók: Bakos András Tárgykód: KOALM334 Óraszám: 0 EA | 7 GY | 0 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

3. félév

Raktározási rendszerek tervezése

Dr. Bóna Krisztián

Megtanuljuk egy raktár tervezésének lépéseit, a félév során lépésről lépésre végigvesszük az egyes raktári alrendszerek lehetséges technológiai megoldásait, valamint tervezésének kritériumait. Kitérünk mind a manuális, hagyományos rendszerek, mind az automata magasraktári rendszerek jellemzőire és tervezésére. Önálló munka során a hallgatóknak tervezniük kell egy hagyományos és egy magasraktári rendszert a kapott személyre szóló adatok alapján.

További infók
Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Dr. Sztrapkovics Balázs Tárgykód: KOALM323 Óraszám: 2 EA | 2 GY | 0 L Kötelező előtanulmány: Folyamattervezés, Szoftverek a logisztikai tervezésben Tantárgyi adatlap: letöltés

Üzemi logisztikai rendszerek tervezése

Dr. Bóna Krisztián

Az üzemi belső elrendezések, gépfelállítások tervezésének menetével, módszertanával, főbb megfontolásaival fogunk a tárgy keretében foglalkozni. A gyakorlatok során az egyes algoritmusok alkalmazását nézzük meg, megalapozva ezzel a féléves házi feladatban, egy új üzemrész tervezése során elvégzendő lépéseket.

További infók
Oktatók: Dr. Bóna Krisztián, Bertalan Marcell Tárgykód: KOALM327 Óraszám: 2 EA | 2 GY | 0 L Kötelező előtanulmány: Folyamattervezés, Szoftverek a logisztikai tervezésben Tantárgyi adatlap: letöltés

Szállításirányítás

Dr. Kovács Gábor

Megvitatjuk a logisztikai hálózatok operatív tervezési kérdéseit, ezen belül a körutazási probléma és a járattervezés kerül terítékre. Önálló munka keretében tervezünk logisztikai hálózatot, ebben kifejezetten a napi rutin feladatokat kiemelve, a járatok operatív megtervezése, a szállításirányítás megvalósítása a fő cél.

További infók
Oktatók: Dr. Kovács Gábor, Bakos András Tárgykód: KOALM341 Óraszám: 2 EA | 0 GY | 1 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Termelésprogramozás

Bertalan Marcell

A tárgy első felében az üzemszervezés és a termelési logisztika alapfogalmait tekintjük át, többek között szó lesz a folyamatjellemzőkről, az időalap és kapacitás fogalmáról, a termékstruktúráról és a középtávú tervezési feladatokról. Megismerkedünk a CPM és PERT hálótervezési eljárásokkal, a félév második felében pedig az egy- illetve többgépes determinisztikus és sztochasztikus termelésütemezés kérdéskörével fogunk foglalkozni.

További infók
Oktatók: Bertalan Marcell, Molnár-Major Petra Tárgykód: KOALM329 Óraszám: 2 EA | 0 GY | 1 L Kötelező előtanulmány: Tantárgyi adatlap: letöltés

Vállalati logisztikai projekt 2

Bakos András

Az előző félévben körüljárt logisztikai témában körvonalazott fejlesztési ötletet dolgozzuk ki – egyénileg vagy csoportosan. A kapott eredményeket összehasonlítjuk az elvártakkal, és megfogalmazunk további fejlesztési lehetőségeket, amelyeket pl. Diplomatervezés keretében ki tudunk dolgozni.

További infók
Oktatók: Bakos András Tárgykód: KOALM345 Óraszám: 0 EA | 4 GY | 0 L Kötelező előtanulmány: Vállalati logisztikai projekt 1 Tantárgyi adatlap: letöltés

Szakmai gyakorlat

Dr. Sztrapkovics Balázs

A szakmai gyakorlat során a vállalati gyakorlatban tapasztaljuk meg a logisztikai rendszerek és folyamatok működését. A gyakorlat során önállóan feltárjuk egy logisztikai rendszer működését és folyamatait.

További infók

A Diplomatervezés c. tárgy és a záróvizsgára bocsátás feltétele a 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

4. félév

Diplomatervezés

Bakos András

Egy választott logisztikai tervezési téma kidolgozása keretében megmutatjuk, hogy tudjuk alkalmazni a képzés során tanult információkat. Feltárjuk a jelenlegi helyzetet kvantitatív alapon, majd a problémák megismerése és priorizálása után részletesen kidolgozunk egy vagy több fejlesztési javaslatot, és az elvárt hatásait számszerűsítjük. A diplomatervet a félév során megszerzett információk szerint írjuk meg.

További infók

Felvételének általános feltétele: A mintatantervben szereplő valamennyi kötelező és kötelezően választandó tantárgy teljesítése, valamint minimum 90 mintatanterv szerinti kredit összegyűjtése, és a nappali tagozat esetén a 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

Tanterv