Rólunk

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem City Logisztikai Kutatócsoportja Dr. Bóna Krisztián vezetésével működik, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékén. A kutatócsoport további tagjai napjainkban Bakos András tanársegéd, Róka Ádám tanszéki mérnök, valamint Sárdi Dávid PhD-hallgató, rajtuk kívül pedig a tanszék számos alap-, illetve mesterszakos hallgatója segíti (vagy korábban segítette) a csoport eredményes működését.

A kutatócsoport munkája nyomán az elmúlt években számos sikeres TDK-dolgozat, számos szakdolgozat, diplomaterv, konferenciaelőadás és szakcikk született, valamint számos hallgatónak tették lehetővé a csoport kutatási projektjei a különböző projekttantárgyak sikeres teljesítését. A csoport munkájához kapcsoló 11 TDK-dolgozat a kari TDK-n 5 I. helyezést, 2 II. helyezést, 1 III. helyezést, 2 Rektori Különdíjat és 1 Gábor Dénes TDK Különdíjat nyert el, valamint a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-n (Országos Tudományos Diákköri Konferencián) 2 I. helyezést, 1 III. helyezést és 2 Különdíjat is kaptak a hallgatók munkái.

A kutatócsoport működése során a city logisztika több különböző területe is célkeresztben volt. Korábbi projektek során a kutatócsoport tagjai foglalkoztak a budapesti barnamezős területek vizsgálatával, a budapesti villamos- és HÉV-hálózat áruszállításra történő alkalmazásával, a közös rakodók rendszerének optimalizálásával, komplex költségmodellek kidolgozásával, valamint különböző többlépcsős city logisztikai rendszerekkel. A kutatócsoport ezeken felül részt vett Budapest city logisztikai rendszerének fejlesztését célzó koncepciók kidolgozásában is.

Aktuálisan kiemelt kutatási téma az úgynevezett városi koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi és lehetséges jövőbeli áruellátási rendszerének vizsgálata, modellezése és méretezése. Ezzel a témával kapcsolatosan jelenleg is több szakcikk készül, valamint folyamatban van több projektmunka és előadás előkészítése is.

Kapcsolat

1111 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.
L épület, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
Dr. Bóna Krisztián
krisztian.bona@logisztika.bme.hu
Sárdi Dávid Lajos
david.sardi@logisztika.bme.hu