Kutatási projektek

City Logisztika

A kutatócsoport működése során a city logisztika több területe is célkeresztbe került. A korábbi projektek során foglalkoztunk a budapesti barnamezős területek vizsgálatával, a budapesti villamos- és HÉV-hálózat áruszállításra történő alkalmazásával, a közös rakodók rendszerének optimalizálásával, komplex költségmodellek kidolgozásával, valamint különböző többlépcsős city logisztikai rendszerekkel. Részt vettünk Budapest city logisztikai rendszerének fejlesztését célzó koncepciók kidolgozásában is.

Aktuálisan kiemelt kutatási téma az úgynevezett városi koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi és lehetséges jövőbeli áruellátási rendszerének vizsgálata, modellezése és méretezése.

Szenzitív dokumentumok szállítása drónokkal

A kutatócsoport működésének kezdetekor a KJK-n realizálódó fizikai alapú dokumentumáramlás logisztikai szempontú felmérésével és elemzésével foglalkoztunk, ám már itt is szem előtt volt egy olyan lehetséges jövőbeli innovatív megoldás vizsgálata, amelyben a dokumentumok szállítását egy drón végezné.

A kutatás következő fázisában így már egyfajta tesztként azt vizsgáltuk, hogy fizikailag hogyan valósítható meg a drónokkal támogatott szállítási folyamat, jelenleg is ez a kutatásnak a fő fókusza, amely során érdekes kihívások merülnek fel, mint például a megfelelő payload kialakítása.

Egészségügyi szolgáltatások logisztikája

A szolgáltatás-logisztika egyik kiemelkedően fontos területe az egészségügyi szolgáltatások logisztikája. Tanszékünk kutatócsoportja már több éve foglalkozik a sürgősségi betegellátás két kiemelkedő területével: a mentésirányítással, valamint a sürgősségi betegellátó osztályok (SBO-k) működésével.

Mi lenne, ha egy SBO-n a sztochasztikusan érkező betegellátási igények kiszolgálásának folyamatát tervezni tudnánk egy gombnyomásra, a megfelelő időbélyegekkel ellátva? A várakozó betegek is tisztában lehetnének a várakozási idő hosszával, valós időben követni tudnák mikor-milyen művelet következik, illetve, hogy az esetleges várakozást mi okozza. Mindezek ugyan futurisztikus elképzelésnek tűnnek, de eddigi kutatásaink alapján nagy potenciál rejlik a különböző SBO-k kiszolgálási folyamatainak fejlesztésében, illetve az abban alkalmazható (más területeken pl. gyártáskiszolgálási folyamatokban már bizonyított) újszerű technológiai megoldások integrációjában.

Célunk az SBO-k folyamatainak számszerűsítése, egy univerzális adatmodell létrehozása, majd a jövőben, a digitális iker technológia alapját adó olyan prediktív szimulációs modellek megalkotása, amelyek a sztochasztikusan érkező igényeket az átfutási időt optimalizálva tudják majd sorba állítani.

Intelligens eszközök használata a gyártáskiszolgálási logisztikában

A kutatásban nagy hangsúlyt kapott a beltéri helymeghatározó rendszerek logisztikai elemzésekben történő felhasználása. Az intralogisztikai anyagáramlás leképezéséhez szükség van az időbélyeggel ellátott helyadatokra, amely a mozgó objektumok megfigyeléséből nyerhető ki. A helymeghatározó rendszerekkel lehetőség nyílik digitális spagetti-diagramok, hőtérképek készítésére, mutatószámok előállítására, valamint optimalizálási feladatokban is alkalmazhatók.  

Továbbá a kutatási területhez tartozik a gyártó logisztikai vállalatok digitalizációs folyamatának vizsgálata is. Ehhez tartozik a jelenlegi bevett gyakorlatok felülvizsgálata, minősítése és javaslatok kidolgozása a gyártáskiszolgálás különböző mélységi szintjein, különböző intelligens eszköztár alkalmazásával.

Logisztikai folyamatelemzés drónokra szerelt mozgó kamerákkal

Korábbi kutatásainkban a mozdulatok, finom mozgások megfigyelésére és elemzésére összpontosítottunk, mélységérzékelők segítségével a ciklusidőket vizsgáltuk.

Jelenlegi kutatásunk során az ipari környezetben gyakran alkalmazott mintavételes munkanapfelvétel megvalósításán dolgozunk saját építésű drónok segítségével. A kutatást emellett kiegészítettük különböző technológiákon alapuló beltéri helymeghatározó rendszerek vizsgálatával. Célunk, ezen két terület egyesítése, amivel az alapesetben rendkívül emberi erőforrásigényű megfigyelési, adatfeldolgozási és elemzési folyamatok automatizálhatók lennének.

Hasznos információk

BME affiliációs protokoll

A BME-n végzett kutatás-fejlesztési munka eredményeként létrejött műalkotások és szellemi termékek esetében a BME, mint intézmény egységes megjelölésének szabályai.

Egyetemi szabályzat

Kari minták